Godziny pracy grupy : 7:30 – 16:30

Program:
„Drużyna marzeń”

Autor: Jolanta Wasilewska