Godziny pracy grupy : 6:30 – 16:30

Program:
„Drużyna marzeń “

Autor: Jolanta Wasilewska