Godziny pracy grupy : 7:00 – 17.30

Program: „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” 

Autor: Jolanta Wasilewska