Język angielski: Poniedziałek, Środa

Grupa I 9.15 – 9.30
Grupa II 9.30 – 9.45
Grupa III 9.45 – 10.00
Grupa IV 10.00 – 10.15
Grupa V 10.15 – 10.45
Grupa VI 10.45 – 11.15
Grupa VII 11.15 – 11.45