Przedszkole jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:30 – 17:30