Godziny pracy grupy : 8:00 – 16:00

Program: „Program wychowania przedszkolnego “

Autor: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo”