Scenariusz zajęć dla grupy IV

Temat: Wiosenne kwiaty – edukacja matematyczna.

Cele ogólne:

– rozwijanie umiejętności matematycznych,

– doskonalenie sprawności manualnych.

Cele szczegółowe. Dziecko

liczy obiekty, podaje ich liczbę

– ustala wynik dodawania i odejmowania w sytuacjach zabawowych

– wycina nożyczkami figury geometryczne

Metody pracy:

– pokazowa- ilustracja do zadania

– słowna-objaśnienia i instrukcje

– czynna – kierowanie własną działalnością

Środki dydaktyczne:

– papier kolorowy, nożyczki, klej, karton A4

Przebieg zajęć:

1. Opowieść ruchowa „Wiosna” – wprowadzenie do tematu zajęć. Rozmowa kierowana na podstawie treści opowieści ruchowej

Dzieci ilustrują ruchem treść opowiadana.

Nadeszła wiosna.

 • Słoneczko wysoko chodziło po niebie (dzieci stoją na palcach i unoszą ręce jak najwyżej do góry) ,a jego promyki były coraz cieplejsze (dzieci rozciągają szeroko ręce na boki robiąc duże kolo).
 • Na gałęziach drzew i krzewów dojrzewały pąki (dzieci składają obie dłonie, jakby trzymały w nich coś okrągłego).Ptaki oznajmiały swoim radosnym głosem, że cieszą się z nadejścia wiosny. Latały więc z gałązki na gałąź (dzieci rozkładają ręce na boki i naśladują lot ptaków
 • W ogrodach kwitły kwiaty: przebiśniegi, krokusy, żonkile, tulipany oraz krzewy forsycji i bazi (dzieci idąc rozglądają się na boki i wskazują ręką prawa i lewą kwiaty i krzewy).
 • Powietrze było ciepłe i świeże (dzieci nabierają powietrze nosem, unoszą ręce w gorę, wypuszczają powietrze, opuszczając ręce powoli w dół).

Pytanie do dzieci;

Jak nazywały się kwiaty wiosenne przedstawione w opowieści ruchowej? (przebiśniegi, krokusy, żonkile, tulipany)

2. „Wiosenne kwiaty”- rozwijanie umiejętności matematycznych.

Dzieci wycinają z papieru kolorowego 4 kwadraty czerwone- będą to kwiaty tulipanów, oraz 4 prostokątów zielonych dłuższe – będą to łodygi tulipanów, 4 prostokąty krótsze- będą to liście tulipana Na karce A4 dzieci układają tulipany według polecenia;

 • Ułóż z wyciętych figur geometrycznych jednego tulipana i dodaj jeszcze dwa. Ile tulipanów będzie razem?
 • Ułóż 4 tulipany z figur geometrycznych i odłóż dwa z nich. Ile teraz jest tulipanów?

Na zakończenie ćwiczenia dziecko przykleja tulipany na kartkę A4.

Temat:Wiosenne kwiaty – zajęcia umuzykalniające.

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań muzycznych
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Pobudzanie ekspresji ruchowej
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Wzmacnianie siły mięśni oddechowych

Środki dydaktyczne:

 • Nagranie piosenki „Idzie do nas wiosna”

(Źródło: www.gov.pl)

 • Instrument perkusyjny (mogą być drewniane łyżki)
 • Papierowy kwiat

Przebieg zajęć:

 • Improwizacja ruchowa (swobodny taniec) do piosenki „Idzie do nas wiosna”
 • Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami oddechowymi „Tańczące kwiaty”

Dziecko maszeruje w rytm muzyki (piosenka „Idzie do nas wiosna”) i jednocześnie  dmucha na kwiat wycięty z papieru, zawieszony na nitce, starając się go wprawić
w ruch.

 • Wygrywanie rytmu piosenki na dowolnym instrumencie (instrument można wymienić np. na drewniane łyżki) z jednoczesnym śpiewem refrenu piosenki.